Home » Rytier a jeho kráľ by Daniela Dvořáková
Rytier a jeho kráľ Daniela Dvořáková

Rytier a jeho kráľ

Daniela Dvořáková

Published 2011
ISBN :
Hardcover
598 pages
Enter the sum

 About the Book 

Druhé, rozšírené vydanie rozsiahlej publikácie medievalistky Daniely Dvořákovej. Hiistorik Pavel Dvořák na margo úspechu a o aspekte novosti tejto knihy povedal: ... lebo neskúma, či Stibor bol alebo nebol slovenský kráľ, či uhorskí panovníci boliMoreDruhé, rozšírené vydanie rozsiahlej publikácie medievalistky Daniely Dvořákovej. Hiistorik Pavel Dvořák na margo úspechu a o aspekte novosti tejto knihy povedal: ... lebo neskúma, či Stibor bol alebo nebol slovenský kráľ, či uhorskí panovníci boli alebo neboli pranovníci Slovákov, či Uhorsko bolo alebo nebolo naším štátom, šlachticov nevidí ako záhaľčivý vred na tele národa, nezaoberá sa vykorisťovaním poddaných, nepredstavuje Slovákov ako národ plebejcov... Zaoberá sa životom kráľa a šľachty v stredovku... je to téma v našej historiografii nová a nespracovaná.